• חדרי גרייה וציוד סנוזלן
    חדר הסנוזלן, המוכר בשם "החדר הלבן", מכיל בתוכו מזרונים לבנים ומשלב בתוכו אמצעים אלקטרוניים אינטראקטיביים מהרמה הגבוהה ביותר שקיימת, אשר מגרים את חושיהם של המטופלים ויוצרים תגובה.

מוצרים במבצע

מוצרים חדשים

Richkid Bottom Logo