מבואה מקדימה וחדר שחור

החדר השחור משמש לרוב כמבואה המשלבת בתוכה אלמנטים זוהרים, משחקים ופעילויות המותאמות להשגת גירוי טקטילי \תחושתי מוגבר עם החניכים