גדרות

גידור בסמוך למתקני חצר

  • גובהו המינימלי של המחסום 90 ס"מ.
  • במידה וישנה חומה בין הגבהים 60-90 ס"מ ועליה מוצבת הגדר, המרווח בין החומה לגדר לא יעלה על 8.9 ס"מ (סכנת הלכדות).
  • במקרה שקצה המתקנים הינו מול כביש, חניה, תעלה או כל מקום סיכון במרחק של פחות מ-15 מטרים, יש חובת תיחום האתר במחסום.
  • המחסום צריך להיות יעיל ואפקטיבי ולכן צריך לשים לב שאין חפצים או עצים בקרבת הגדר.
  • חייב לוודא את תקינות הגדר במרחקי הבטיחות שלה ולהמנע מהלכדויות!
    הלכדות ראש - 8.9 ס"מ - 23 ס"מ.
    הלכדות צוואר - מעל 4.5 ס"מ.
  • שלבי המחסום חייבים להיות בצורה מאונכת כדי למנוע בעיות טיפוס. צורה אופקית של הגדר תכשיל את תקינותו של האתר.

 

גדרות תקניות:

 

 

  

גדרות לא תקניות: