• חדרי גרייה וציוד סנוזלן

  חברת פעלטון מייצרת ומתקינה חדרי סנוזלן, המוכר בשם "החדר הלבן", המכיל בתוכו מזרונים לבנים ומשלב בתוכו אמצעים אלקטרוניים אינטראקטיביים מהרמה הגבוהה ביותר שקיימת, אשר מגרים את חושיהם של המטופלים ויוצרים תגובה.
 • חדרי גרייה וציוד סנוזלן

  חברת פעלטון מייצרת ומתקינה חדרי סנוזלן, המוכר בשם "החדר הלבן", המכיל בתוכו מזרונים לבנים ומשלב בתוכו אמצעים אלקטרוניים אינטראקטיביים מהרמה הגבוהה ביותר שקיימת, אשר מגרים את חושיהם של המטופלים ויוצרים תגובה.
 • חדרי גרייה וציוד סנוזלן

  חברת פעלטון מייצרת ומתקינה חדרי סנוזלן, המוכר בשם "החדר הלבן", המכיל בתוכו מזרונים לבנים ומשלב בתוכו אמצעים אלקטרוניים אינטראקטיביים מהרמה הגבוהה ביותר שקיימת, אשר מגרים את חושיהם של המטופלים ויוצרים תגובה.
 • חדרי גרייה וציוד סנוזלן

  חברת פעלטון מייצרת ומתקינה חדרי סנוזלן, המוכר בשם "החדר הלבן", המכיל בתוכו מזרונים לבנים ומשלב בתוכו אמצעים אלקטרוניים אינטראקטיביים מהרמה הגבוהה ביותר שקיימת, אשר מגרים את חושיהם של המטופלים ויוצרים תגובה.