מציאות מדומה אינטראקטיבית

מערכות עזר לשימוש אדם אחד או יותר בחלל החדר