מפוחים וציוד עזר

לחברת פעלטון מגוון פתרונות לציוד עזר עבור מתקני אטרקציות ומתנפחים