מוצרי ג'ימבורי ובתי פעילות

מוצרי ג'ימבורי למשחקיות וחדרי ג'ימבורי.

מוצרי ג'ימבורי למשחקיות - טיפוס , גלישה והבנייה בקוביות הינה חלק בלתי נפרד מהצורך של הילד ליצור ולפתח את הדמיון, ואת יכולת המוטריקה של הילדים.

נוסף לעגלה