אביזרי תנועה ומוטוריקה עדינה

חישוקים מספקים מגוון רחב של משחקים ופעילויות המותאמים לכל צורך

ניתן לייצר "סביבה מגרת תנועה" באמצעות אביזרי תנועה קטנים. שילובם של אביזרים אילו במסגרת החינוכית יגרה את יצר התנועה של הילדים, יציב בפניהם אתגרים נוספים המאפשרים תנועה ספונטנית ופיתוח המוטוריקה הגסה, העדינה, התמצאות במרחב ועוד